an online Instagram web viewer

  • @mobiina_montazeri

Images by mobiina_montazeri

🌸👓📝 دعای خیر می کنم برای آن کسی که "عصا" را برایمان ساخت تا شب های شصت سالگی سکوت و #فاطمه_نعمتی
👭👭👭 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد😄❣
🌸 زمان که میگذرد... هیچ حسی عوض نمیشود. نه قلبی عاشق تر میشود نه احساسی کم رنگ #ملیکا_مودت_پور
🏰🏰🏰 يه رفيقی چند روز پيش يه حرف قشنگی زد ، گفت : خيال آدم راحته ، زير #صابر_ابر
🍏🍎🍏 . هر آدمي تاريخ انقضا دارد همه چيز بستگي به نگهداريِ ما دارد بعضي ها يك ساعته #علي_قاضي_نظام
🏚🏠🏘 میانِ این رفتن ها، نماندن ها، بد قولی ها و بی وفایی ها... باید باشد کسی که هوای دلت #رضا_کریم_پور
🌸🍃🌿🌱☘🌸 زیاد خودتونو اذیت نکنید! تو زندگی همه ی ما روزهایی وجود داره که اتفاقاتی باعث غمگین #اهورا_فروزان
Load More