an online Instagram web viewer
  • mobina.fouladvand
    @mobinafouladvand

Images by mobinafouladvand

من بیدارم.... همه ی شبهایی که با ارامش میخوابی و شاید خسته از کار, تمام راه رسیدن به
درست.. زندگی فراز و نشیب زیاد دارد روزهای تلخ و شیرین زیاد دارد ناراحتی و خوشحالی زیاد دارد اما
بوی صبح بوی تازگی شاید این خانه... همان باشد که خواهم ساخت آن را در میان علفزار های وجودم خواهم ساخت کلبه
برای همه یمان،یک روزهایی هستند که می نشینیم کنج اتاق و همانطور که دست هایمان
مَن نمیگم مالِ من شو .. مَن میگم مهم نیست چیشُده یا چی میشه .. فقط بِذار کنارت
با نمک بودا.بش اشاره میکردم بیا،اول از مامانش اجازه میگرفت😁 مترو کند بود ولی با ایشون
وقتی از بهترین آدمای زندگیت میرنجی... حتی اگه بگی بخشیدمش... بازم یه چیزی ته دلت میمونه... کینه نیستاااا یه
هیچوقت فرق وفاداری و موندنو نفهمیدم... آدمی که میمونه وفاداره؟ یا آدمی که وفاداره میمونه؟ . . .
Load More