an online Instagram web viewer
  • mobina.fouladvand
    @mobinafouladvand

Images by mobinafouladvand

‏مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است!
😊😊😍❤
جانانم جان هر زنده دلى زنده به جان دگر است... #جانانم
❤❤😊
زن تا عاشق نباشد...نمی بوسد...نمی بوید و تسلیم نمی کند رویاهای عریانش را... برای آغوش تو... چه
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من داند و من دانم و دل #مولانا
😊😊✌💙
خوشبختي، چيزي نيست كه كسي آن را از جيبش در آورد و به شما بدهد،
Load More